U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen. Sommige producten worden om hygiënische redenen niet meer worden geretourneerd wanneer de verzegeling is verbroken.

Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via info@studiobellezza.nl. U kunt gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Binnen uiterlijk 14 dagen na het aanmelden van het retour dient u de producten terug te sturen. U kunt ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen, als u daarbij maar een mededeling toevoegt waaruit uw wens tot herroeping blijkt.

Download hier het Europees Modelformulier voor herroeping.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen na herroeping terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U kunt via elke gewenste vervoerder de producten retourneren, maar daarbij zijn de retourkosten voor u.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Voor producten die na verbreking van de verzegeling vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals cosmeticaproducten.

Retouradres:

Studio Bellezza
T.a.v. afd. Retouren
Ringweistraat 1
4181 CL WAARDENBURG